Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

 
Thông tin chung:
 
Từ một Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ năm 1997 đến năm 2006 được chuyển đổi sang công ty cổ phần 
 
Lĩnh vực hoạt động:
+ Sản xuất, xuất khẩu đường kính trắng theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7968:2008 và các sản phẩm sau đường (Phân Vi Sinh ).
+ Nhập khẩu vật tư, máy móc, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất đường.
+ Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi.
+ Khai khoáng hoá chất và phân bón phục vụ sản xuất phân bón Vi sinh.
+ Sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh xăng dầu
 
Năng lực sản xuất:
 
Hiện nay Công ty đã nâng công suất chế biến từ 700 tấn mía/ ngày lên 1.000 tấn mía /ngày; tới năm 2014 công suất chế biến đạt 1.800 tấn mía/ ngày. Vốn Điều lệ được nâng lên từ 3,6 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng.

Các thành tích:
 
 
 
 
 
 
 
 
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Chế biến; Đăng ký KD: Chờ cập nhật

Danh mục sản phẩm

Nhóm sản phẩm

Sản phẩm chào bán

Kết nối với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng
Địa chỉ:
Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng
Số điện thoại:
(026) 3824.121
Fax:
Địa chỉ trang:
Website:

Người đại diện

Tên người liên hệ:
admin@miaduongcaobang.vn
Email:
admin@miaduongcaobang.vn
Số điện thoại:
(026) 3824.121
Giỏ hàng (0)